Hình Thức Tham Gia

Khóa học giúp bạn những gì?
Bạn có kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ, một trang web bán hàng, hay một công ty startup? Hãy tham gia các khóa học miễn phí để cập nhập kiến thức digital, kỹ năng mềm và kỹ năng kinh doanh.
Đăng ký học ra sao?
Bạn có thể đăng ký học tại website, hoặc tại các trung tâm đào tạo khu vực gần bạn.
Click Here
Tôi có thể học ở đâu?
Các lớp học được tổ chức Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Lạt.
Click Here
Previous
Next

Các lớp học

Các bài giảng

Các bài giảng Đào tạo miễn phí về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh, và kỹ năng…

Video đào tạo kỹ năng

Chia sẻ những kỹ năng